سلام امیدوارم که حالتون خوبه باشه و در سلامتی کامل به سر ببرید داستان صفحه درباره ما من به قرارزیر است.ابتدا سر کار رفتن به واسطه نداشتن سابقه بیمه خیلی سخت بود. و شرایط سنی هم از مواردی است که سد جلوی پای من گذاشت. من دریک شرکت خصوصی سر کار هستم و به قول معروف شرایط کاریم ۱۲-۲۴ است یعنی در۱۲ ساعتی که سرکارم ۲۴ ساعت خانه هستم و استراحت می کنم و طبق قانون شرکت ۱۲ ساعتی که شبکارم حق خوابیدن حتی درصورت نبودن کار هم ندارم واین موضوع شرایط شبکاری را برایم بسیار سخت می کند و باید وقتی از سر کار به خانه می آیم تا لنگ ظهر و حتی بیشتر بخوابم وبه دلیل موارد بالا دوام آوردن در این شغل برایم بسیار سخت است و در ضمن به دلیل گرفتن حقوق سر ماه و تامین مخارجم باید ادامه بدهم و باور بفرمایید زندگی برایم بسیار حالت روزمرگی و خسته کننده ای به خودش گرفته بود. هنگامی که برای دی گران کار می کنم نیازهای شخصی من نهایت تا پله ی دوم هرم مازلو ارضا می شود و فرصت زیادی برای زیادی برای خودشکوفایی و به تبلور رساندن استعدادهای خاص خوردم پیدا نمی کنم واین حس ارضا نشدگی و عدم رضایت مرا به تکاپو ترغیب کرد که به دنبال راه حلی باشم که کسب و کار حرفه ای داشته باشم که با شخصیت و روحیات من خوانش بیشتری داشته باشد چون در شخصیت من ویژگی های مدیر بودن و رهبر بودن وجود دارد خیلی برایم ناخوشایند است که برای دیگران کارکنم به همین روی سعی در گسترش مهارت هایم دارم تا بتوانم یک کارآفرین قابل باشم و محصولات این سایت همه آرزوهای این مسیر هستند که با شما به اشتراک گذاشته می شوند.

مهدی ملک پور

دانلود رایگان